Uw gegevens

Verzoekt hierbij om levering van een duplicaat-certificaat. Deze levering kan uitsluitend geschieden wanneer onderstaande gegevens geheel zijn ingevuld en voorzien zijn van de verplichte bijlagen*. Bekend is dat hierdoor geen sleutels geleverd worden tegen overlegging van het origineel certificaat. Het duplicaat certificaat dient u via McFlek Servicepoint aan te vragen. Ondergetekende verklaart wettig eigenaar te zijn cilinder/sluitsysteem.